top of page

Eerste Monteur Mechatronica - Robotmaaier - serie 2022

In deze projecttaak ga je als referentieopdracht een prototype van een robotmaaier construeren. De toepassing van verschillende sensoren en actuatoren is daarbij belangrijk.
Je doorloopt dit project aan de hand van oefenopdrachten en een eindwerkstuk.

Mechatronica

De volgende Techno-Skills kunnen gebruikt worden:

TM102 Tekeninglezen 2 - Stuklijsten
TM103 Tekeninglezen 3 - Maten en toleranties
TM1045 Arduino microcontroller
TM089 Plaatwerkuitslagen tekenen en vormen
TM012 Ponsen en stansen
TM506 Knippen
TM633 Spanning, stroom en weerstand
TM660 Elektrische schema's en materialen
TM637 Meten met de multimeter
TM561 Zachtsolderen elektronica
TM601 Materialenleer 2 - Materiaaleigenschappen
TM602 Materialenleer 3 - Ferro metalen
TM504 Meten en controleren

Afbeelding product.png
bottom of page