top of page

Eerste Monteur Mechatronica - Lift - serie 2022

In deze projecttaak ga je als referentieopdracht een lift bouwen. Een lift is vooral een machine met veel interactie met de gebruiker. De lift moet zich veilig kunnen bewegen, reageren op aanvragen (op knoppen drukken) en op de juiste verdieping(en) stoppen. Een complex apparaat dat je hier in het klein gaat nabouwen.

Mechatronica

De volgende Techno-Skills kunnen gebruikt worden:

TM103 Tekeninglezen 3 - Maten en toleranties
TM104 Tekeninglezen 4 - Maatvoering, doorsneden en details
TM1045 Arduino microcontroller
TM633 Spanning, stroom en weerstand
TM660 Elektrische schema's en materialen
TM637 Meten met de multimeter
TM561 Zachtsolderen elektronica
TM006 Schroefdraad tappen en snijden
TM017 Schroefdraadverbindingen
TM602 Materialenleer 3 - Ferro metalen
TM603 Materialenleer 4 - Non-ferro metalen
TM504 Meten en controleren

Afbeelding product.png
bottom of page