top of page

Eerste Monteur Mechatronica - Damsorteermachine - serie 2022

In deze projecttaak voor de Eerste Monteur Mechatronica staat het bouwen van een eenvoudige sorteermachine centraal.
Je doorloopt dit project aan de hand van oefenopdrachten en een eindwerkstuk.

Mechatronica

De volgende Techno-Skills kunnen gebruikt worden:

TM101 Tekeninglezen 1 - Introductie
TM103 Tekeninglezen 3 - Maten en toleranties
TM1045 Arduino microcontroller
TM010 Handmatig en machinaal zagen
TM506 Knippen
TM029 Materialenleer 1 - Introductie
TM601 Materialenleer 2 - Materiaaleigenschappen
TM504 Meten en controleren
TM089 Plaatwerkuitslagen tekenen en vormen
TM012 Ponsen en stansen
TM520 Pneumatiek 1 - Luchtcilinders en ventielen
TM521 Pneumatiek 2 - Hulpventielen en schema's
TM522 Pneumatiek 3 - Schema's
TM523 Pneumatiek 4 - Elektrische besturing
TM524 Pneumatiek 5 - Schema's lezen en ontwerpen

Afbeelding product.png
bottom of page