top of page

Combinatie GPM en SCW Combi GPM-SCW-serie 2016

 • 00-Werken met de oefenopdrachten
 • 01 Inventariseert wensen en behoeften van het kind en de vraag naar sociaal werk (GPM-SCW-B1-K1-W1)
 • 02 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op (GPM-SCW-B1-K1-W2)
 • 03 Bereidt de uitvoering van projecten en activiteiten voor (GPM-SCW-B1-K1-W3)
 • 04 Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten (GPM-SCW-B1-K1-W4)
 • 05 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen (GPM-SCW-B1-K1-W5)
 • 06 Stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten (GPM-SCW-B1-K1-W6)
 • 07 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat (GPM-SCW-B1-K1-W7)
 • 08 Versterkt de eigen kracht van de doelgroep (GPM-SCW-B1-K1-W8)
 • 09 Behartigt belangen (GPM-SCW-B1-K1-W9)
 • 10 Bevordert samenwerking en versterkt netwerken (GPM-SCW-B1-K1-W10)
 • 11 Evalueert de werkzaamheden (GPM-SCW-B1-K1-W11)
 • 12 Werkt aan de eigen deskundigheid (GPM-SCW-B1-K2-W1)
 • 13 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg (GPM-SCW-B1-K2-W2)
 • 14 Voert gesprekken met de ouders/vervangende opvoeders en het kind (GPM-SCW-P1-K1-W1)
 • 15 Ontwikkelt (mede) een begeleidingsplan (GPM-SCW-P1-K1-W2)
 • 16 Biedt (gespecialiseerde) opvang (GPM-SCW-P1-K1-W3)
 • 17 Biedt persoonlijke verzorging (GPM-SCW-P1-K1-W4)
 • 18 Ondersteunt bij verzorgende taken (GPM-SCW-P1-K1-W5)
 • 19 Draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden (GPM-SCW-P1-K1-W6)
 • 20 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan (GPM-SCW-P1-K1-W7)
 • 21 Ondersteunt de doelgroep bij activiteiten (GPM-SCW-P1-K1-W8)
 • 22 Voert coördinerende taken uit (GPM-SCW-P1-K2-W1)
 • 23 Bouwt en onderhoudt een netwerk (GPM-SCW-P1-K2-W2)
 • 24 Voert beleidsondersteunende taken uit (GPM-SCW-P1-K2-W3)
 • 25 Voert beheertaken uit (GPM-SCW-P1-K2-W4)
 • 26 Verricht administratieve werkzaamheden (GPM-SCW-P1-K2-W5)

Combi-opleidingen

Crebo: 25484 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
25488 Sociaal-cultureel werker

Afbeelding product.png
bottom of page