Sociaal Werk - Examens Sociaal-cultureel werker - serie 2018

Examens Sociaal-cultureel werker - serie 2018

0 Servicedocument examens SW-SCW
01 SCW-Inventariseert de vraag naar sociaal werk (B1-K1-W1)
02 SCW-Maakt een plan van aanpak (B1-K1-W2)
03 SCW-Versterkt de eigen kracht van de doelgroep (B1-K1-W3)
04 SCW-Behartigt belangen (B1-K1-W4)
05 SCW-Bevordert samenwerking en versterkt netwerken (B1-K1-W5)
06 SCW-Voert beleidsondersteunende taken uit (B1-K1-W6)
07 SCW-Verricht administratieve werkzaamheden (B1-K1-W7)
08 SCW-Evalueert de dienstverlening (B1-K1-W8)
09 SCW-Werkt aan de eigen deskundigheid (B1-K2-W1)
10 SCW-Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg (B1-K2-W2)
11 SCW-Bereidt projecten en activiteiten voor (P2-K1-W1)
12 SCW-Ondersteunt de doelgroep(en) bij activiteiten (P2-K1-W2)
13 SCW-Voert coördinerende taken uit (P2-K1-W3)

SW SCW Exameneenheid A - Serie 2018 (B1-K1-W1, B1-K1-W2, P2-K1-W1, P2-K1-W2)
SW SCW Exameneenheid B - Serie 2018 (B1-K1-W3 t/m B1-K1-W5)
SW SCW Exameneenheid C - Serie 2018 (P2-K1-W3, B1-K1-W7)
SW SCW Exameneenheid D - Serie 2018 (B1-K1-W6, B1-K1-W8)
SW SCW Exameneenheid E - Serie 2018 (B1-K2-W1, B1-K2-W2)

Sociaal werk

Crebo KD: 23185
Crebo Kwalificatie: 25488

Afbeelding product.png