Oefenopdrachten PW - Gespecialiseerd pedagogisch medewerker - serie 2020

 • 001-Covid-19
 • 00-Werken met de oefenopdrachten - serie 2020
 • 01 Inventariseert behoeften en wensen van het kind (B1-K1-W1)
 • 02 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor (B1-K1-W2)
 • 03 Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten (B1-K1-W3)
 • 04 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen (B1-K1-W4)
 • 05 Stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten (B1-K1-W5)
 • 06 Ondersteunt bij verzorgende taken (B1-K1-W6)
 • 07 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat (B1-K1-W7)
 • 08 Evalueert de werkzaamheden (B1-K1-W8)
 • 09 Werkt aan de eigen deskundigheid (B1-K2-W1)
 • 10 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg (B1-K2-W2)
 • 11 Voert gesprekken met de ouders/vervangende opvoeders en het kind (P2-K1-W1)
 • 12 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op (P2-K1-W2)
 • 13 Ontwikkelt (mede) een begeleidingsplan (P2-K1-W3)
 • 14 Biedt (gespecialiseerde) opvang (P2-K1-W4)
 • 15 Biedt persoonlijke verzorging (P2-K1-W5)
 • 16 Draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden (P2-K1-W6)
 • 17 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan (P2-K1-W7)
 • 18 Voert coördinerende taken uit (P2-K2-W1)
 • 19 Bouwt en onderhoudt een netwerk (P2-K2-W2)
 • 20 Voert beleidsondersteunende taken uit (P2-K2-W3)
 • 21 Voert beheertaken uit (P2-K2-W4)

Pedagogisch werk

Crebo KD: 23241
Crebo Kwalificatie: 25603

Afbeelding product.png