Middenkaderfunctionaris bouw - serie 2015/2016

Verzamelt, registreert en beheert projectinformatie (B1-K1-W1)
Integreert projectinformatie (B1-K1-W2)
Werkt ontwerp uit (P1-K1-W1)
Maakt ontwerp gereed voor aanvraag omgevingsvergunning en aanbesteding (P1-K1-W2)
Maakt (deel) begroting en afspraken met leveranciers (P1-K2-W1)
Maakt uitvoeringsplan (P1-K2-W2)
Maakt werktekeningen (P1-K2-W3)
Maakt onderhoudsplan (P1-K2-W4)
Begeleidt bouwwerkzaamheden (P1-K3-W1)
Bewaakt tijd en kosten van de bouw werkzaamheden (P1-K3-W2)
Controleert de maatvoering (P1-K3-W3)
Voert kwaliteitscontroles uit (P1-K3-W4)

Bouw Infra

Crebo KD: 23053
Crebo Kwalificatie: 25104

Afbeelding product.png