Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) - Examens - Serie 2018

Examens - Serie 2018

0 Servicedocument examens VP-VVT - serie 2018
VP-VVT - B1-K1-W1 Neemt een anamnese af en stelt een verpleegkundige diagnose
VP-VVT - B1-K1-W2 Onderkent dreigende of bestaande gezondheidsproblemen
VP-VVT - B1-K1-W3 Stelt een verpleegplan op
VP-VVT - B1-K1-W4 Biedt persoonlijke verzorging en monitort welbevinden
VP-VVT - B1-K1-W5 Voert verpleegtechnische handelingen uit
VP-VVT - B1-K1-W6 Begeleidt een zorgvrager
VP-VVT - B1-K1-W7 Geeft voorlichting, advies en instructie
VP-VVT - B1-K1-W8 Reageert op onvoorziene en crisissituaties
VP-VVT - B1-K1-W9 Coördineert de zorgverlening van individuele zorgvragers
VP-VVT - B1-K1-W10 Evalueert en legt de verpleegkundige zorg vast
VP-VVT - B1-K2-W1 Werkt aan de eigen deskundigheid
VP-VVT - B1-K2-W2 Werkt samen met andere beroepsgroepen in de zorg
VP-VVT - B1-K2-W3 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
VP-VVT - B1-K2-W4 Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers
VP-VVT - P2-K1-W1 Biedt ondersteuning gericht op zelf- en samenredzaamheid
VP-VVT - P2-K1-W2 Werkt verbindend samen met naastbetrokkenen en andere zorgverleners
VP-VVT - P2-K1-W3 Biedt zorg in de thuissituatie

MBO Verpleegkundige

Crebo KD: 23182
Crebo Kwalificatie: 25480

Afbeelding product.png