top of page

Leermodules Z&W en AG

Leermodule 01 - Begeleiden van cliënten

Je kunt uitleggen wat de basis is van het begeleiden van cliënten en hoe je dit in de praktijk vormgeeft.

 

Leermodule 02 - Communicatie (ag)

Je kunt uitleggen wat het begrip communicatie inhoudt en wat het voor jou in de praktijk betekent.

 

Leermodule 03 - Communicatie (welzijn)

Je kunt uitleggen wat het begrip communicatie inhoudt en wat het voor jou in de praktijk betekent.

 

Leermodule 04 - Communicatie (zorg)

Je kunt uitleggen wat het begrip communicatie inhoudt en wat het voor jou in de praktijk betekent.

 

Leermodule 05 - Dementie

Symptomen van dementie herkennen. De eerste verschijnselen van dementie verschillen per persoon en per ziekte. Het valt op dat iemand terugkerende geheugenklachten, gedragsproblemen en veranderingen in karakter heeft. Iemand heeft bijvoorbeeld moeite om te onthouden welke dag het is, of wordt sneller boos. Met behulp van deze leermodule verdiep je je kennis over Dementie.

 

Leermodule 06 - Deskundigheid

Je kunt uitleggen wat het begrip deskundigheid inhoudt en wat deskundigheidsbevordering in de praktijk voor jou betekent.

 

Leermodule 07 - Interdisciplinair werken

Je kunt interdisciplinair werken en je kunt uitleggen waarom en hoe je dit doet.

 

Leermodule 08- Kwaliteitszorg

Je kunt kennis van kwaliteitszorg toepassen in je werk en draagt op verschillende manieren bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

 

Leermodule 09 - Leven en ontwikkelen in een veilige sfeer

In deze leermodule staat een veilige sfeer centraal.

 

Leermodule 10 - Methodisch werken

Je kunt uitleggen wat het begrip methodisch werken inhoudt en wat het in de praktijk voor jou betekent.

 

Leermodule 11 - Ontwikkelingspsychologie 0 - 100 jaar

Je kunt de verschillende fasen in de ontwikkeling beschrijven en deze kennis inzetten om de ontwikkeling van kinderen/cliënten/patiënten te monitoren en stimuleren.

 

Leermodule 12 - Palliatieve zorg

Je kunt uitleggen welke kennis en vaardigheden nodig zijn om de zorgvrager passende palliatieve zorg te bieden en naasten te begeleiden en ondersteunen in het proces naar het levenseinde.

 

Leermodule 13 - Persoonlijke zorg

Je kunt mensen de juiste persoonlijke zorg bieden, waarbij je zelfzorg stimuleert, en je kunt uitleggen hoe je de zorg verleent en waarom je het op die manier doet.

 

Leermodule 14 - Verpleegkundig rekenen 1 - Vaste medicatie

Je kunt rekenen met gehele en decimale getallen (kommagetallen) en belangrijke maten uit het metrieke stelsel omrekenen.

 

Leermodule 15 - Verpleegkundig rekenen 2 - Vloeibare medicatie

Je kunt rekenen met gehele en decimale getallen (kommagetallen) en belangrijke maten uit het metrieke stelsel omrekenen.

 

Leermodule 16 - Voorlichting, advies en instructie

Je kunt uitleggen wat de begrippen voorlichting, advies en instructie inhouden en wat het in de praktijk voor jou betekent.

 

Leermodule 17 - Burgerschap

 

Leermodule 18 - Ethiek

Je kunt uitleggen wat ethiek is en welke kennis en vaardigheden nodig zijn om ethische dilemma's te herkennen, ermee om te gaan en ervan te leren.

 

Leermodule 19 - Wet Zorg en dwang

De module heeft als doel je bewust te maken van de soms complexe afweging tussen vrijheid en veiligheid. Je doet kennis op over onvrijwillige zorg, leert elke situatie afzonderlijk te bekijken en vertaalt dit naar jouw handelen in de beroepspraktijk.

 

Leermodule 20 - Eenzaamheid

Omgaan met eenzaamheid.

 

Leermodule 22 - Delier

In deze leermodule leer je:

- wat een delier is;

- hoe je een delier herkent;

- hoe een delier ontstaat;

- wat je moet doen als je vermoedt dat iemand een delier heeft.

 

Leermodule 23 - Verslavingen

Je kunt omschrijven wat een verslaving is en hoe een verslaving werkt in de hersenen. Je kunt uitleggen wat het verschil is tussen een middelenverslaving en een gedragsverslaving. Je kunt verschillende persoonsgebonden oorzaken voor een verslaving noemen en omschrijven. Je kunt verschillende omgevingsgebonden oorzaken voor een verslaving noemen en omschrijven. Je kunt uitleggen wat de gevolgen zijn van een verslaving, zowel voor de persoon met een verslaving als voor de omgeving van de persoon met een verslaving. Je kunt verschillende behandelingsmogelijkheden voor een verslaving noemen en omschrijven. Je kunt vertellen welke mogelijkheden er zijn om verslavingen te voorkomen.

 

Leermodule 24 - Professioneel redeneren

Je kunt uitleggen wat professioneel redeneren is en welke kennis en voorwaarden nodig zijn om professioneel redeneren toe te passen.

 

Leermodule 25 - Verpleegkundig rekenen 3 - Injecteren

Je kunt rekenen met gehele en decimale getallen (kommagetallen) en belangrijke maten uit het metrieke stelsel omrekenen.

 

Leermodule 26 - Agressie

Je kunt uitleggen welke kennis en vaardigheden nodig zijn om agressie te signaleren, te voorkomen, ermee om te gaan en ervan te leren.

 

Leermodule 27 - Voorbereiden BPV

BPV voorbereiden

 

Leermodule 28 - Het doen van onderzoek

Je weet wat onderzoek is.

 

Leermodule 29 - Internationalisering

We leven met elkaar in een steeds internationaler wordende wereld. Producten en diensten worden heel makkelijk over de wereld verspreid. Ook mensen verplaatsen zich sneller en makkelijker dan ooit. In ons dagelijks leven komen we heel veel verschillende mensen en producten tegen, die niet uit Nederland komen. Deze ontwikkelingen samen duiden we vaak als ‘globalisering’. Dit betekent dat mensen, bedrijven en landen over de hele wereld steeds meer met elkaar verbonden zijn.

 

Leermodule 30 - Groepsdynamica

Je kunt uitleggen welke dynamiek zich in een groep mensen kan afspelen.

 

Leermodule 31 - Hygiëne en voorkomen van besmetting

Je kunt uitleggen welke kennis en vaardigheden nodig zijn om besmetting te voorkomen en hygiënisch te werken.

 

Leermodule 32 - Werken met baby's

Je kunt uitleggen welke kennis en vaardigheden nodig zijn om respectvol om te gaan met 0-2-jarigen, hen te verzorgen, ontwikkelingen te signaleren en te stimuleren.

 

Leermodule 33 - Verpleegkundig rekenen deel 4 - Gassen

Je kunt rekenen met gehele en decimale getallen (kommagetallen), druk en tijd.

 

Leermodule 34 - Zelfredzaamheid en eigen regie

Je kunt zelfredzaamheid en eigen regie bij een cliënt ondersteunen.

 

Leermodule 35 - Laaggeletterdheid - Docent

VR-module Laaggeletterdheid - Docentenversie

 

Leermodule 35 - Laaggeletterdheid - Student

VR-module Laaggeletterdheid - Studentenversie

Apothekersassistent, Combi-opleidingen, Dienstverlening, Doktersassistent, Maatschappelijke zorg, MBO Verpleegkundige, Pedagogisch werk, Praktijkopleider, Servicemedewerker, Sociaal werk, Tandartsassistent, Verzorgende IG

Afbeelding product.png
bottom of page