top of page

Leermodule 32: Werken met baby's

Je kunt uitleggen welke kennis en vaardigheden nodig zijn om respectvol om te gaan met 0-2-jarigen, hen te verzorgen, ontwikkelingen te signaleren en te stimuleren.

Afbeelding product.png
bottom of page