top of page

Leermodule 12 - Palliatieve zorg

Je kunt uitleggen welke kennis en vaardigheden nodig zijn om de zorgvrager passende palliatieve zorg te bieden en naasten te begeleiden en ondersteunen in het proces naar het levenseinde.

Afbeelding product.png
bottom of page