Kennistoetsen Verzorgende IG Basis (VVT, GHZ, GGz, KZ)

 • 23187 - B1-K1-W1 - Bedverzorging
 • 23187 - B1-K1-W1 - Methodisch werken
 • 23187 - B1-K1-W1 - Ondersteunen zorgvrager bij wonen en huishouden
 • 23187 - B1-K1-W1 - Schoonmaken
 • 23187 - B1-K1-W1 - Verzorgen van kleding en schoeisel
 • 23187 - B1-K1-W1 - Zorg voor voeding
 • 23187 - B1-K1-W2 - Communiceren met de zorgvrager en mantelzorger
 • 23187 - B1-K1-W2 - Observeren
 • 23187 - B1-K1-W2 - Rapporteren van bevindingen
 • 23187 - B1-K1-W2 - Signaleren
 • 23187 - B1-K1-W3 - Bespreken zorgplan met zorgvrager en naastbetrokkenen/deskundigen
 • 23187 - B1-K1-W3 - Methodisch werken
 • 23187 - B1-K1-W3 - Omgaan met zorgplan/zorgdossier
 • 23187 - B1-K1-W3 - Visie op zorg
 • 23187 - B1-K1-W3 - Zorgprofiel
 • 23187 - B1-K1-W4 - Bedcomplicaties voorkomen
 • 23187 - B1-K1-W4 - Helpen bij eten en drinken
 • 23187 - B1-K1-W4 - Helpen bij mobiliteit
 • 23187 - B1-K1-W4 - Helpen bij slapen en waken
 • 23187 - B1-K1-W4 - Helpen bij uitscheiding
 • 23187 - B1-K1-W4 - Hulpmiddelen
 • 23187 - B1-K1-W4 - Lichamelijk onderzoek
 • 23187 - B1-K1-W4 - Patiëntveiligheid
 • 23187 - B1-K1-W4 - Persoonlijke verzorging
 • 23187 - B1-K1-W4 - Respectvol omgaan bij persoonlijke verzorging
 • 23187 - B1-K1-W4 - Uiterlijke verzorging
 • 23187 - B1-K1-W4 - Werken volgens voorschriften
 • 23187 - B1-K1-W4 - Zorg voor de overledenen/ palliatieve/terminale zorg
 • 23187 - B1-K1-W5 - Drainage
 • 23187 - B1-K1-W5 - Eerste hulp
 • 23187 - B1-K1-W5 - Inhaleren/vernevelen
 • 23187 - B1-K1-W5 - Injecteren
 • 23187 - B1-K1-W5 - Katheterisatie
 • 23187 - B1-K1-W5 - Medicijnen
 • 23187 - B1-K1-W5 - Sonderen
 • 23187 - B1-K1-W5 - Stoma
 • 23187 - B1-K1-W5 - Verzamelen van monsters t.b.v. diagnostiek
 • 23187 - B1-K1-W5 - Vigerende wet- en regelgeving
 • 23187 - B1-K1-W5 - Wondverzorging
 • 23187 - B1-K1-W5 - Zuurstof
 • 23187 - B1-K1-W5 - Zwachtelen
 • 23187 - B1-K1-W6 - Begeleiden bij zelfredzaamheid en eigen regie
 • 23187 - B1-K1-W6 - Begeleiden zorgvrager
 • 23187 - B1-K1-W6 - Deelnemen aan de samenleving
 • 23187 - B1-K1-W6 - Emotionele problemen
 • 23187 - B1-K1-W6 - Groep zorgvragers begeleiden
 • 23187 - B1-K1-W6 - Ondersteunende begeidingswijzen
 • 23187 - B1-K1-W6 - Palliatieve en terminale zorg
 • 23187 - B1-K1-W6 - Stervensbegeleiding/zorg overledene/rouwverwerking
 • 23187 - B1-K1-W7 - Communicatieve vaardigheden
 • 23187 - B1-K1-W7 - Instructie
 • 23187 - B1-K1-W7 - Voorlichting en advies
 • 23187 - B1-K1-W8 - Crisissituaties als gevolg van gedragsproblemen
 • 23187 - B1-K1-W8 - Crisissituaties als gevolg van grensoverschrijdend gedrag
 • 23187 - B1-K1-W8 - Crisissituaties als gevolg van somatische problemen
 • 23187 - B1-K1-W8 - Eerste hulp
 • 23187 - B1-K1-W8 - Onvoorziene en crisissituaties
 • 23187 - B1-K1-W8 - Reageren op onvoorziene en crisissituaties
 • 23187 - B1-K1-W8 - Vigerende wet- en regelgeving
 • 23187 - B1-K1-W9 - Afstemming zorgverlening
 • 23187 - B1-K1-W9 - Afstemming zorgverlening met zorgvrager en naastbetrokkenen/deskundigen
 • 23187 - B1-K1-W10 - Communicatieve vaardigheden
 • 23187 - B1-K1-W10 - Evalueren zorgverlening met zorgvrager en naastbetrokkenen/deskundigen
 • 23187 - B1-K1-W10 - Rapporteren
 • 23187 - B1-K1-W10 - Zorgplan bijstellen
 • 23187 - B1-K2-W1 - Communicatieve vaardigheden
 • 23187 - B1-K2-W1 - Deskundigheidsbevordering
 • 23187 - B1-K2-W1 - Methodisch werken
 • 23187 - B1-K2-W2 - Afstemming zorgverlening
 • 23187 - B1-K2-W2 - Communicatieve vaardigheden
 • 23187 - B1-K2-W2 - Samenwerken met andere beroepsgroepen
 • 23187 - B1-K2-W3 - Bevorderen en bewaken van kwaliteit
 • 23187 - B1-K2-W3 - Communicatieve vaardigheden
 • 23187 - B1-K2-W3 - Inspraak en medezeggenschap
 • 23187 - B1-K2-W3 - Inzetten op verbetertrajecten
 • 23187 - B1-K2-W3 - Methodisch werken
 • 23187 - B1-K2-W4 - Begeleiden van personeel/ begeleidingsmethodieken
 • 23187 - B1-K2-W3 - Communicatieve vaardigheden

Verzorgende IG

Afbeelding product.png