top of page

K1189 - Positieve Gezondheid in de praktijk - serie 2021

Positieve Gezondheid bekijkt en stimuleert de mentale en fysieke gezondheid van mensen vanuit een focus op de mensen zelf en op hun mogelijkheden en veerkracht. Met deze opdrachten krijg je kennis en inzicht in het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en het model Spinnenweb. Je leert verbinding te maken met de ander. En je leert in gesprek te gaan met anderen aan de hand van de zes dimensies die zijn uitgewerkt in het model Spinnenweb. Daarnaast leer je de ander te ondersteunen bij zijn/haar veranderwens. Door het volgen van dit keuzedeel ben je in staat om Positieve Gezondheid toe te passen in jouw toekomstig beroep.

Keuzedelen

Afbeelding product.png
bottom of page