top of page

K1109 - Specifieke doelgroepen voor de apothekersassistent - serie 2016

Het keuzedeel biedt een verdieping voor het kwalificatiedossier Apothekersassistent (AA). In het keuzedeel wordt specifiek aandacht besteed aan farmaceutische patiëntenzorg (FPZ). De apothekersassistent heeft een rol in het medicatieoverzicht en het bieden van farmaceutische begeleiding aan specifieke doelgroepen.

Keuzedelen

Gekoppelde kwalificaties:
25471/25650 Apothekersassistent

Afbeelding product.png
bottom of page