top of page

K0751 - Verdieping chromatografie - serie 2016

In dit keuzedeel leert de beginnend beroepsbeoefenaar om op basis van verdiepende kennis van de chromatografie de verschillende opties af te wegen en de juiste keuzes te maken in injectiemethode, te gebruiken kolom en te gebruiken detectiemethode en analyseparameters,zodat complexe analysemonsters chromatografisch kunnen worden geïdentificeerd en geanalyseerd. De nadruk ligt op het verdiepen van theoretische kennis.

Keuzedelen, Laboratoriumtechniek

Gekoppelde kwalificaties:
25045 Biologisch medisch analist
25046 Chemisch-fysisch analist

Afbeelding product.png
bottom of page