K0683 - Innovaties in de asfaltwegenbouw - serie 2016

Dit keuzedeel biedt de beginnend beroepsbeoefenaar de mogelijkheid om versneld kennis te nemen van diverse actuele thema’s in de asfaltwegenbouw. Het stelt de beginnend beroepsbeoefenaar in staat om goed in te spelen op innovaties door hierop proactief te analyseren en anticiperen.

De innovaties in de asfaltwegenbouw zijn bijvoorbeeld 'real-time' data, ICT in de asfaltwegenbouw, reflecterende wegen, geluidsreducerende wegen, duurzame wegen, enzovoort. De focus in dit keuzedeel ligt op vakkennis en vaardigheden rondom uitvoeringsprocessen, die van belang zijn bij toepassing van innovaties en nieuwe technieken in de asfaltwegenbouw.

Keuzedelen

Gekoppelde kwalificaties:
25105 Middenkaderfunctionaris Infra

Afbeelding product.png