top of page

K0530 - Journalistiek in de AV - serie 2016

Opdracht: Een productie maken

Dit keuzedeel is een verbreding van/aanvulling op het vak. In het keuzedeel wordt aandacht besteed aan de inhoudelijke kant van het maken van nieuwsitems, (korte) documentaires e.d.. Hoe bereid je je voor op het interview? Hoe benader je te interviewen personen? Welke vragen stel je? Hoe monteer je het verhaal? Welke ethische keuzes maak je? Voor de fotografen geldt in principe hetzelfde bij het maken van nieuws- of documentaire fotografie.

Creatieve industrie, Keuzedelen

Gekoppelde kwalificaties:
25194/25717 AV-specialist
25195/25718 Fotograaf

Afbeelding product.png
bottom of page