top of page

K0397 - Methode-ontwikkeling en validatie - serie 2016 e.v.

In dit keuzedeel ontwikkelt de student praktische kennis en vaardigheden betreffende geautomatiseerde analysestraten. Hij leert de geautomatiseerde analysestraten bedienen.

Keuzedelen, Laboratoriumtechniek

Gekoppelde kwalificaties:
25045 Biologisch medisch analist
25046 Chemisch-fysisch analist

Afbeelding product.png
bottom of page