K0388 - Ontwikkelingsgericht werken in de VVE - serie 2016

Als Pedagogisch Werker schets je een volledig beeld van de VVE-methodiek die gebruikt wordt. Je bent bekend met de uitgangspunten en achtergronden waarin ontwikkelingsgericht werken en voorschoolse educatie plaatvinden. In de dagelijkse gang van zaken signaleer je kansen voor de taal-, reken-, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling en grijpt deze aan om de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Daarnaast bied je doelgerichte activiteiten aan die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Belangrijk is dat je de ontwikkeling van de kinderen volgt en vastlegt. Ouders informeer je over de ontwikkeling van hun kind en je geeft hun tips voor het versterken van de leeromgeving thuis.

Keuzedelen

Afbeelding product.png