top of page

K0372 - Medische microbiologie - serie 2018

In dit keuzedeel leert de beginnend beroepsbeoefenaar nieuwe en verdiepende medische microbiologische technieken waarbij hij onder meer leert microbiologische kweken te beoordelen in relatie tot ziektebeelden. Hij voert analyses, determinaties en kweektechnieken uit. Hij controleert, interpreteert en verwerkt resultaten.

Keuzedelen, Laboratoriumtechniek

Gekoppelde kwalificaties:
25045 Biologisch medisch analist

Afbeelding product.png
bottom of page