top of page

K0287 - Eerstelijns-ketenzorg - serie 2016

In het keuzedeel is de verdieping en verbreding beschreven aan de hand van de volgende onderwerpen: - Nagaan (onderzoeken) van de rol van andere zorgverleners in de eerstelijnszorg voor de patiënt; - Patiënten door kunnen verwijzen naar een collega zorgverlener in de eerstelijnszorg; - Afspraken kunnen maken op uitvoerend (taak)niveau met collega zorgverleners in de eerstelijnszorg.

Keuzedelen

Gekoppelde kwalificaties:
25471/25650 Apothekersassistent
25473/25695 Doktersassistent
25655 Mbo-Verpleegkundige
25480 Mbo-Verpleegkundige GGZ, GHZ, VVT, ZH

Afbeelding product.png
bottom of page