top of page

K0177 - Verdieping onderwijsassistent in VO en MBO - serie 2016

Dit keuzedeel verdiept de kennis en vaardigheden van de student 'onderwijsassistent' naar de werkvelden Voorgezet Onderwijs (VO) en Middelbaar Beroepsonderwijs(MBO). Deze kennis en vaardigheden dient een student in de beroepscontext van het VO of MBO te integreren in de beroepshandelingen van de onderwijsassistent.

Keuzedelen

Gekoppelde kwalificaties:
25485/25698 Onderwijsassistent

Afbeelding product.png
bottom of page