top of page

K0159 - Jeugd- en opvoedhulp - serie 2016

Als jeugd- en opvoedhulp werk je binnen jeugd- en opvoedhulpinstellingen, zoals het passend onderwijs, LVB-groep, zorgboerderij, gezinsvervangend tehuis, orthopedagogische instellingen of een jongerencentrum.
De instellingen zijn zeer divers en zo kunnen ook de taken en verantwoordlijkheden erg uiteen liggen. 
Als jeugd- en opvoedhulp richt jij je vooral op de opvang en begeleiding van jeugdigen en hun sociale omgeving waarbij er problemen zijn ontstaan in de opvoeding en begeleiding. Dit kan variëren van het werken met een groep jeugdigen in het kader van vrijetijdsbesteding tot een bijdrage leveren aan de ondersteuning van de jeugdige en diens sociale omgeving, door een team van opvoedhulpprofessionals.

Keuzedelen

Afbeelding product.png
bottom of page