K0138 - Keuzedeelexamen Zorgtechnologie en -innovaties-serie 2021

De komende jaren zal de vraag naar zorg toenemen. Dit heeft te maken met de komende dubbele vergrijzing, het verwachte tekort aan zorgverleners en de ambulantisering. Steeds meer ouderen zorgbehoevende mensen blijven steeds langer thuis wonen en ontvangen daar zorg. De kosten in de gezondheidszorg blijven stijgen en door de bezuinigingen zal er steeds meer worden gezocht naar alternatieven om efficiënter te gaan werken. In deze uitgave behandelen we de verschillende aspecten

Keuzedelen met certificaat

Afbeelding product.png