K0138 - Keuzedeelexamen Zorgtechnologie en -innovaties

De komende jaren zal de vraag naar zorg toenemen. Dit heeft te maken met de komende dubbele vergrijzing, het verwachte tekort aan zorgverleners en de ambulantisering. Steeds meer ouderen zorgbehoevende mensen blijven steeds langer thuis wonen en ontvangen daar zorg. De kosten in de gezondheidszorg blijven stijgen en door de bezuinigingen zal er steeds meer worden gezocht naar alternatieven om efficiënter te gaan werken.

In dit de uitgave behandelen we de verschillende aspecten

MBO Verpleegkundige, Verzorgende IG, Keuzedelen

Afbeelding product.png