top of page

K0125 - Voorbereiding hbo - serie 2016

Wanneer je naar een hbo-opleiding gaat dan is er sprake van groei in de mate van complexiteit. Daarmee wordt bedoeld dat de moeilijkheidsgraad van de aangeboden kennis, vaardigheden en gedrag een stijgende lijn vertoont. Er wordt van je verwacht dat je groeit naar meer uitgebreide praktische en theoretische kennis. Ook wordt groei verwacht op het gebied van ontwikkelen van creatieve oplossingen voor concrete en abstracte problemen.

Met deze oefenopdracht bereid je je voor op het studeren aan een hbo-opleiding. Je maakt kennis met de specialistische vakinhoudelijke kennis voor de gekozen hbo-opleiding en met diverse facetten hiervan op hbo-niveau. Je werkt zelfstandig en draagt verantwoordelijkheid over de studieresultaten en uitvoering.

Dit keuzedeel is bedoeld om de kans op een succesvolle doorstroom naar het hbo te verhogen, doordat je weet wat een hbo-opleiding voor jou betekent.

Keuzedelen

Afbeelding product.png
bottom of page