top of page

K0051 - Instroom pabo Natuur & techniek

Na je opleiding binnen het mbo-4 is het mogelijk om door te stromen naar een hbo-opleiding. Om toegelaten te kunnen worden tot de pabo is het noodzakelijk de landelijke toelatingstoets pabo te behalen. Je volgt het keuzedeel Natuur & techniek tijdens je opleiding om je hierop voor te bereiden. Je kennis en vaardigheden worden getoetst op het niveau van de SLO-doelen instapniveau pabo, die in het keuzedeel Natuur & techniek benoemd staan. Dit betekent dat je in dit keuzedeel veel vakkennis en vaardigheden zult opdoen. Delen van de kennis zal je zelfstandig moeten bestuderen.

Keuzedelen

Afbeelding product.png
bottom of page