top of page

K0029 - Duurzaamheid in het beroep B

Het doel van het keuzedeel is dat de deelnemer praktische kennis en vaardigheden ontwikkelt betreffende duurzaamheid in de eigen leefwereld en de beroepspraktijk. Hij kan hierdoor duurzaamheidsprincipes in zijn beroep en leefwereld toepassen. Kennis van deze principes motiveert de deelnemer om zich bijvoorbeeld aan regels te houden, die gerelateerd zijn aan duurzaamheid (bijvoorbeeld milieuregels).

 

Dit keuzedeel is gericht op het formuleren van eigen persoonlijke verbetermogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en het doen van onderzoek naar duurzaamheid in een bedrijf of organisatie.

Keuzedelen

Afbeelding product.png
bottom of page