Examens Vitaliteitsbegeleider in zorg en welzijn - serie 2020

01 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden (B1-K1-W1) 02 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding (B1-K1-W2) 03 Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied (B1-K1-W3) 04 Stelt (mede) het ondersteuningsplan op (B1-K1-W4) 05 Biedt persoonlijke verzorging (B1-K1-W5) 06 Biedt ondersteuning gericht op zelf- en samenredzaamheid (B1-K1-W6) 07 Ondersteunt en begeleidt bij het ontwikkelen en behouden van vaardigheden (B1-K1-W7) 08 Geeft voorlichting, advies en instructie (B1-K1-W8) 09 Reageert op onvoorziene en crisissituaties (B1-K1-W9) 10 Stemt de werkzaamheden af (B1-K1-W10) 11 Evalueert de geboden ondersteuning (B1-K1-W11) 12 Bereidt beweegactiviteiten voor (B1-K2-W1) 13 Voert beweegactiviteiten uit (B1-K2-W2) 14 Coacht en begeleidt cliënten (B1-K2-W3) 15 Beoordeelt het vaardigheidsniveau van de cliënt (B1-K2-W4) 16 Werkt aan de eigen deskundigheid (B1-K3-W1) 17 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg (B1-K3-W2)

Vitaliteitsbegeleider in zorg en welzijn

Crebo KD: 26011
Crebo Kwalificatie: 26011

Afbeelding product.png