Examens Apothekersassistent + Exameneenheden - serie 2018

 • 0 Servicedocument examens AA - serie 2018
 • 01 AA Neemt de zorgvraag aan B1K1W1 - 2018
 • 02 AA Voert medicatiebewaking uit B1K1W2 - 2018
 • 03 AA Verzorgt uitgifte van medicijnen B1K1W3 - 2018
 • 04 AA Geeft instructie over medicatiegebruik B1K1W4 - 2018
 • 05 AA Verwerkt cliëntgerelateerde informatie en administratie B1K1W5 - 2018
 • 06 AA Geeft voorlichting en advies B1K2W1 - 2018
 • 07 AA Adviseert over en verkoopt zelfzorgmiddelen B1K2W2 - 2018
 • 08 AA Stelt voorgeschreven (industrieel gemaakte) geneesmiddelen ter beschikking B1K3W1 - 2018
 • 09 AA Stelt op maat gemaakte geneesmiddelen beschikbaar B1K3W2 - 2018
 • 10 AA Zorgt voor logistiek en beheer B1K3W3 - 2018
 • 11 AA Werkt aan eigen deskundigheid B1K4W1 - 2018
 • 12 AA Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg B1K4W2 - 2018
 • 13 AA Werkt multidisciplinair samen en stemt werkzaamheden af B1K4W3 - 2018

 

Exameneenheden Apothekersassistent - serie 2018

AA Exameneenheid A - 2018

Werkprocessen: B1-K1-W1, B1-K1-W2, B1-K1-W5

AA Exameneenheid B - 2018

Werkprocessen: B1-K1-W3, B1-K1-W4

AA Exameneenheid C - 2018

Werkprocessen: B1-K2-W1, B1-K2-W2

AA Exameneenheid D - 2018

Werkprocessen: B1-K3-W1, B1-K3-W2, B1-K3-W3

AA Exameneenheid E - 2018

Werkprocessen: B1-K4-W1, B1-K4-W2

AA Exameneenheid F - 2018

Werkprocessen: B1-K4-W3

Apothekersassistent

Crebo KD: 23178
Crebo Kwalificatie: 25471

Afbeelding product.png