top of page

Examens + Exameneenheden PW - Pedagogisch medewerker kinderopvang - serie 2016

 • 0 Servicedocument examens PW-PM-KO
 • 01 PMko- Inventariseert behoeften en wensen van het kind (B1-K1-W1)
 • 02 PMko- Bereidt de uitvoering van activiteiten voor (B1-K1-W2)
 • 03 PMko-Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten (B1-K1-W3)
 • 04 PMko-Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen (B1-K1-W4)
 • 05 PMko-Stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten (B1-K1-W5)
 • 06 PMko-Ondersteunt bij verzorgende taken (B1-K1-W6)
 • 07 PMko-Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat (B1-K1-W7)
 • 08 PMko-Evalueert de werkzaamheden (B1-K1-W8)
 • 09 PMko-Werkt aan de eigen deskundigheid (B1-K2-W1)
 • 10 PMko-Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg (B1-K2-W2)
 • 11 PMko-Voert gesprekken met de ouders/vervangende opvoeders en het kind (P1-K1-W1)
 • 12 PMko-Stelt een activiteitenprogramma op (P1-K1-W2)
 • 13 PMko-Maakt een plan van aanpak voor de begeleiding (P1-K1-W3)
 • 14 PMko-Zorgt voor uitvoering van een dagprogramma (P1-K1-W4)
 • 15 PMko-Biedt persoonlijke verzorging (P1-K1-W5)
 • 16 PMko-Draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden (P1-K1-W6)

 

Exameneenheden

PW PMKO Exameneenheid A

Werkprocessen: P1-K1-W6

PW PMKO Exameneenheid B

Werkprocessen: P1-K1-W5, P1-K1-W6, P1-K1-W4

PW PMKO Exameneenheid C

Werkprocessen: P1-K1-W2, B1-K1-W2, B1-K1-W3, B1-K1-W4, B1-K1-W5

PW PMKO Exameneenheid D

Werkprocessen: B1-K1-W1, P1-K1-W1, P1-K1-W3, B1-K1-W7, B1-K1-W8

PW PMKO Exameneenheid E

Werkprocessen: B1-K2-W1, B1-K2-W2

Pedagogisch werk

Crebo KD: 23183
Crebo Kwalificatie: 25486

Afbeelding product.png
bottom of page