E-commercemanager - Exameneenheid C

Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid
Bevat de werkprocessen: B1-K3-W1 en B1-K3-W2

Creatieve industrie

Crebo KD E-commercemanager: 26026
Crebo Kwalificatie E-commercemanager: 26026

Afbeelding product.png