Combinatie MZ-VP Combi MZ-PBSD-VP-VVT - serie 2018

 • 00 Werken met de oefenopdrachten
 • 001-COVID-19
 • 01 Inventariseert ondersteuningsvragen en stelt een verpleegkundige diagnose
 • 02 Onderkent dreigende of bestaande gezondheidsproblemen
 • 03 Ondersteunt bij wonen en huishouden en geeft voorlichting, advies en instructie
 • 04 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding
 • 05 Voert verpleegtechnische handelingen uit
 • 06 Begeleidt bij het versterken van de eigen kracht
 • 07 Evalueert en rapporteert de geboden zorg en ondersteuning
 • 08 Reageert op onvoorziene en crisissituaties
 • 09 Coördineert de zorg en ondersteuning
 • 10 Stelt het ondersteuningsplan op
 • 11 Ondersteunt bij persoonlijke verzorging en monitort welbevinden
 • 12 Ondersteunt de cliënt bij maatschappelijke participatie
 • 13 Werkt aan de eigen deskundigheid
 • 14 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • 15 Werkt samen en stemt de werkzaamheden af
 • 16 Biedt ondersteuning gericht op zelf- en samenredzaamheid
 • 17 Betrekt en ondersteunt naastbetrokkenen en andere zorgverleners
 • 18 Biedt zorg in de thuissituatie
 • 19 Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers

Combi-opleidingen

Crebo KD: 2381, 2382
Crebo kwalificatie: 25478, 25480

Afbeelding product.png