Combinatie MZ-VP Combi MZ-PBGZ-VP-GHZ - serie 2018

 • 0 Servicedocument examens Combi PBGZ-GHZ-serie 2018
 • 01 Inventariseert ondersteuningsvragen en stelt een verpleegkundige diagnose (MZ-B1-K1-W1-VP-B1-K1-W1)
 • 02 Onderkent dreigende of bestaande gezondheidsproblemen (MZ-VP-B1-K1-W2)
 • 03 Ondersteunt bij wonen en huishouden en geeft voorlichting, advies en instructie (MZ-B1-K1-W3-VP-B1-K1-W7)
 • 04 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding (MZ-B1-K1-W4-VP)
 • 07 Evalueert en rapporteert de geboden zorg en ondersteuning (MZ-B1-K1-W7-VP-B1-K1-W10)
 • 08 Regageert op onvoorziene en crisissituaties (MZ-B1-K1-W5-VP-B1-K1-W8)
 • 11 Ondersteunt bij persoonlijke verzorging en monitort welbevinden (MZ-B1-K1-W2-VP-B1-K1-W4)
 • 13 Werkt aan de eigen deskundigheid (MZ-B1-K2-W1-VP-B1-K2-W1)
 • 14 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg (MZ-B1-K2-W2-VP-B1-K2-W3)
 • 15 Werkt samen en stemt de werkzaamheden af (MZ-B1-K1-W6-VP-B1-K2-W2)
 • 20 Voert verpleegtechnische handelingen uit (MZ-P3-K1-W5-VP-B1-K1-W5)
 • 21 Stelt een ondersteuningsplan op (MZ-P3-K1-W1-VP-B1-K1-W3)
 • 22 Begeleidt een cliënt (MZ-P3-K1-W2-VP-B1-K1-W6)
 • 23 Coördineert de zorg en ondersteuning (MZ-P3-K1-W7-VP-B1-K1-W9)
 • 24 Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers (MZ-P3-K1-W8-VP-B1-K2-W4)
 • 25 Ondersteunt en begeleidt bij het ontwikkelen en behouden van vaardigheden (MZ-VP-P4-K1-W1)
 • 26 Communiceert met en begeleidt een groep bij activiteiten (MZ-P3-K1-W3-VP-P4-K1-W2)
 • 27 Begeleidt bij het leggen en onderhouden van contacten en betrekt naastbetrokkenen (MZ-P3-K1-W4-VP-P4-K1-W3)
 • 28 Voert beheertaken uit (MZ-P3-K1-W6-VP)

Combi-opleidingen

Crebo KD: 2381, 2382
Crebo Kwalificatie: 25478, 15480

Afbeelding product.png