MBO - Metaalbewerken

MBO metaalbewerken  bestaat uit verschillende kwalifikaties zoals constructiewerker. Hier zijn  beroepstaken en er zin lesmodules in de vorm van Techno-Skills beschikbaar. Klik op één van de onderstaande items om verder te gaan.