PIE - Wat moet je weten/kunnen? 

PIE - Techno-Skills - profiel besturen en automatiseren

Voor het profiel besturen en automatiseren zijn de volgende Techno-Skills beschikbaar.
 

TV029 - Materialen

TV061 - Pneumatiek I Behandeling van...

TV062 - Pneumatiek II Hulpventielen en schema's  

TV063 - Pneumatiek III Schema's 

TV064 - Pneumatiek IV Elektrische besturing van ventielen 

TV100 - Spanning, stroom en weerstand 

TV101 - Grootheden, eenheden en symbolen 

TV102 - Wisselspanning en gelijkspanning 

TV103 - Elektrische schema's en materialen

TV111 - Domotica I met NHC 

TV116 - Relaistechniek

TV119 - Digitale techniek

TV163 - Relaistechnieken IV - Programmeerbare relais